فایل های دسته بندی داروسازی - صفحه 1

بررسی سيستم نت كارخانه سيستم تعميرات و نگهدارى در كارخانجات دارو پخش

سيستم تعميرات و نگهدارى در كارخانجات دارو پخش به صورت نيمه متمركز است . در اين سيستم بيش از 120 نفر در سطوح مختلف مهارتى در بخشهاى گوناگونى مشغول به كارند كه همگى وظايف خود را زير نظر مديريت فنى مهندسى انجام مى دهند . واحد برنامه ريزى فنى مهندسى نيز تحت نظر اين مديريت اقدام به برنامه ريزى فعاليتهاى

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل