فایل های دسته بندی توان بخشی - صفحه 1

بررسی شرایط دانش آموزان دارای عقب ماندگي ذهني و كودكان استثنايي

اشاره : عقب ماندگي ذهني يا به اصطلاح ديگر نارسايي رشد قواي ذهني موضوع تازه و جديدي نيست . چنانچه در هر دوره و زمان افرادي در اجتماع وجود داشته اند كه از نظر فعاليتهاي ذهني در حد طبيعي نبوده اند به خصوص از روزي كه بشر زندگي اجتماعي را شروع كرده موضوع كساني كه به عللي قادر نبودند خود را اجتماع هماهنگ

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی مفهوم بهزیستی روان و ابعاد مختلف بهزیستی روان

بهزیستی روان شناختی در دو دهه اختر و ادبیات پژوهشی به فور مورد بررسی قرار گرفته است و دامنه مطالعات آن از حوزه ی زندگی فردی به تعاملات اجتماعی کشیده شده است (کول، 2002) در راستای تعریف این سازه ی مفهومی، گلداسمیت، ویوم و درایتی (1997) عقیده دارند که بهزیستی روانی شامل دریافت های فرد از میزان هماهنگی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال آماده: بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گسترش کار خیابانی کودکان

مسئله رفع فقرکودکان وحل مشکلات بچه های خیابانی موضوعی است که باهمکاری همه جانبه ی سازمانهای دولتی وغیردولتی بین المللی وهمکاری تنگاتنگ ومشترک بافعالان حقوق کودک حل فصل خواهدشد.این کودکان بیشتربخاطرفقراقتصادی،عدم تامین مالی خانواده وبخاطرامرارمعاش،تامین هزینه های درسی خودویا خواهروبرادرخود مجبور به ا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل