فایل های دسته بندی حشره شناسی - صفحه 1

بررسی جامع انواع بیماری ها در زنبورهای عسل

فهرست مطالب 1. توضیحاتی در باره زنبور عسل 2. تغذیه زنبور عسل 3. زندگی عجیب زنبوران 4. رنگ عسل 5. خواص غذایی عسل 6. درمان بیماریهای خون 7. خواص دارویی عسل 8. درمان بیماریهای قلبی 9. درمان بیماریهای گوارشی 10. درمان بیماریهای کبدی 11. درمان بیماریهای کلیه 12. درمان بیماریهای چشم 13. گروه زنبوران ع

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی دستگاه و سیستم عصبی حشرات و دستگاه عصبی ملخ

دستگاه عصبی Nervous system: دستگاه عصبی در حشرات به صورت دو زنجیر عصبی در قسمت شکمی بدن قرار دارد . مراکز اصلی عصبی شامل سه قسمت است ، دستگاه عصبی مرکزی ، درونی یا احشائی ، وسطی یا جلدی . 1 دستگاه عصبی مرکزی Central Nervous system: یا زنجیر عصبی که از عصب ها و عقده های عصبی تشکیل یافته است. در

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل