فایل های دسته بندی شیلات - صفحه 1

طرح توجیهی و کار آفرینی طرح پرورش ماهی

سرمايه گذاري الف)ساختمان زمين تاسيسات 1 زمين 000/100 متر مربع برابر 10 هكتار در منطقه مجاز كشاورزي قيمت هر متر مربع 000/25 ريال جمعا به مبلغ 000/000/500/2 ريال (دو ميليارد و پانصدميليون ريال) 2 زير بنا به ميزان 1200 متر مربع هر متر مربع 000/500/1 ريال جمعا 000/000/800/1 ريال 3 تاس

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی کارآفرینی پرورش ماهی

سرمايه گذاري الف)ساختمان زمين تاسيسات 1 زمين 000/100 متر مربع برابر 10 هكتار در منطقه مجاز كشاورزي قيمت هر متر مربع 000/25 ريال جمعا به مبلغ 000/000/500/2 ريال (دو ميليارد و پانصدميليون ريال) 2 زير بنا به ميزان 1200 متر مربع هر متر مربع 000/500/1 ريال جمعا 000/000/800/1 ريال 3 تاس

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل