فایل های دسته بندی مهنسی شیمی - صفحه 1

بررسی فرآیند تولید و خواص و کاربرد گاز اتيلن اكسايد

تاريخچه: اتيلن اكسايد (Ethylen Oxide) براي اولين بار در سال 1859 توسط ميثمي دان فرانسوي چارلز آدولف ورتز (Charles Adolphe Wurtz) بدست آمد. اين دانشمند اتيلن اكسايد را از تركيب 2 كلرواتانول با يك پايه به دست آورد. در طول جنگ جهاني اول اين ماده از لحاظ صنعتي اهميت پيدا كرد و از آن براي توليد دو م

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

استفاده از گرمايش القايي براي پيش گرم كردن و تنش كاهي

اين مقاله با استفاده از گرمايش القايي در مورد پيش گرمكني و پس گرمايي و تنش كاهي جوش ها بحث مي كند. اين مقاله بر اين امر تاكيد دارد كه اين تكنولوژي چيست، چگونه كار مي كند، و چگونه مي توان از آن در كارها صنعتي استفاده كرد. در اين مقاله همچنين چندين نمونه واقعي از اينكه اين تكنولوژي چگونه در كاربردهاي

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل