فایل های دسته بندی نساجی - صفحه 1

عوامل موثر بر رنگرزی و رنگرزی پشم با روناس و قرمز دانه

مقدمه(عوامل موثر بر رنگرزی) یکی از عوامل موثردر ارتقای کیفیت قالی موضوع رنگرزی مواد اولیه آن است لذا ارایه مطالبی در رابطه با آموزش رنگرزی می تواند نقش موثری در ارتقای کیفیت و افزایش ارزش افزوده آن داشته باشد، بالاخص توجه به آموزش رنگرزی پشم و ابریشم با مواد رنگرزی شیمیایی از اهمیت مضاعفی برخوردار ا

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل