فایل های دسته بندی آموزشی - صفحه 1

دانلود خلاصه کتاب ارتباط به شیوه حمایتی / دکتر ای وتن / دکتر بدرالدین اورعی یزدانی

دانلود خلاصه کتاب ارتباط به شیوه حمایتی / دکتر ای وتن / دکتر بدرالدین اورعی یزدانی

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود خلاصه کتاب مدیریت تعارض / دکتر ای وتن / دکتر سیدمهدی الوانی

دانلود خلاصه کتاب مدیریت تعارض / دکتر ای وتن / دکتر سیدمهدی الوانی

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود خلاصه کتاب حل مسئله به روش خلاق / ایرج هاشمی

دانلود خلاصه کتاب حل مسئله به روش خلاق / ایرج هاشمی

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود خلاصه کتاب هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند / آلبرت آلیس / مهرداد فیروزبخت / موسسه خدماتی رسا

دانلود خلاصه کتاب هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند / آلبرت آلیس / مهرداد فیروزبخت / موسسه خدماتی رسا

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود خلاصه کتاب مشتری در جایگاه شریک / چیپ آر بل / غلامرضا صالحی معوا / موسسه خدمات فرهنگی سرا

دانلود خلاصه کتاب مشتری در جایگاه شریک / چیپ آر بل / غلامرضا صالحی معوا / موسسه خدمات فرهنگی سرا

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود خلاصه کتاب چگونه چون یک مدیر عالی بی اندیشیم / دبرا ای بنتون / ایرج پاد / شرکت سهامی انتشار

دانلود خلاصه کتاب چگونه چون یک مدیر عالی بی اندیشیم / دبرا ای بنتون / ایرج پاد / شرکت سهامی انتشار

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود خلاصه کتاب قدرت انتقاد سازنده / پروفسور هنری وایزینگر / دکتر سید مهدی الونی / موسسه آموزش و

دانلود خلاصه کتاب قدرت انتقاد سازنده / پروفسور هنری وایزینگر / دکتر سید مهدی الونی / موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود خلاصه کتاب فراز و نشیب مدیریت در فورد و کرایسلر / لی یا کوکا / محمدابراهیم محجوب / مترجم

دانلود خلاصه کتاب فراز و نشیب مدیریت در فورد و کرایسلر / لی یا کوکا / محمدابراهیم محجوب / مترجم

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود خلاصه کتاب رهبری کارآفرین (ماتسوشیتا) / جان پی کاتر / دکتر محمدعلی طوسی / مرکز آموزش مدیری

دانلود خلاصه کتاب رهبری کارآفرین (ماتسوشیتا) / جان پی کاتر / دکتر محمدعلی طوسی / مرکز آموزش مدیریت دولتی

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی